noscahiers 3 4 2015

 

25 Joer Geschichtsfrënn vun der Gemeng Hesper

1994 - 2019

Geschichte der Gemeinde Hesperingen Band 4

2019

noscahiers 3 4 2015

 

nos cahiers 3/4 - 2015

numéro spécial "Kanton Lëtzebuerg"

2015

Hesper eng Gemeng am Wandel

Hesper - eng Gemeng am Wandel

Geschichte der Gemeinde Hesperingen Band 3

2015

Panzerunglueck

DAS PANZERUNGLÜCK
in Hesperingen am 26. Dezember 1944

- - - - -

THE TANK ACCIDENT
in Hesperange, December 26, 1944

 

2013

Fentenger Kierch 1

D'Fentenger Kierch am neie Liicht

 

2007

10 joer

10 Joer Geschichtsfrënn vun der Gemeng Hesper

 

2004

hesper 2000b

HESPER 2000

Geschichte der Gemeinde Hesperingen

Band 2

 

2000

Band 4 :

Häuserstrukturen in und um Hesperingen

(17. - 20. Jahrhundert)

 

1999

band3

Band 3 :

Die Gemeinde Hesperingen im Schrifttum

Versuch einer lokalhistorischen Bibliographie

 

1996

band2

Band 2 :

D'Kapitulatioun vun der Festung Lëtzebuerg de 7. Juni 1795

Vun deem Dag u sin d'Aueren anescht gaangen!

 

1995

band1

Band 1 :

Recensement de la population des communes d'Alzingen et de Hesperange

au 1er janvier 1806

 

1994

gemeinde

Geschichte der Gemeinde Hesperingen

 

1975